Členové trenérského týmu

TRENÉŘI 

Mgr. Naďa Poláková

Mgr. Naďa Poláková
absolvovala magisterské studium sociální práce na PF UK v Bratislavě, nyní žije a působí v Brně, kde vede vlastní psychoterapeutickou praxi. Původně cvičena v dynamické skupinové psychoterapii (BIP), v 90. letech absolvovala 7-letý výcvik v Gestalt psychoterapii s britským GPTI, který ukončila certifikační zkouškou. Jako tréner a supervizor působí v Institutu Dialog ČR a angažuje se i ve výcvicích v GPT na Slovensku v rámci institutu Dialóg S-GPTI. Je držitelkou ECP.

 

PhDr. Jana Skácelová

PhDr. Jana Skácelová
klinický psycholog, vystudovala UP v Olomouci, žije a působí v Ostravě, kde vede vlastní psychoterapeutickou praxi. Věnuje se Gestalt psychoterapii a supervizi. Své psychoterapeutické vzdělání začala individuální sebezkušenostní terapií v dynamicky orientované psychoterapii a posléze v Jungiánské terapii. V letech 1999-2003 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

Mgr. Tomáš Přikryl

Mgr. Tomáš Přikryl
psycholog, vystudoval Filozofickou fakultu MU v Brně. Žije a působí v Brně, kde vede „Doléčovací centrum Jamtana“ pro drogově závislé. Absolvoval dynamicky orientovaný výcvik v komunitě SUR a v letech 1999-2003 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, kde získal certifikát gestalt terapeuta. V současnosti v Dialogu působí jako trenér a supervizor.

 

Mgr. Daniel Krejcar

Mgr. Daniel Krejcar
klinický psycholog, vystudoval FF UK v Praze. Nyní pracuje jako vedoucí klinický psycholog Psychiatrické nemocnice Bohnice. Své psychoterapeutické vzdělání začal v oblasti krizové intervence a posléze v individuální sebezkušenosti v psychoanalytické psychoterapii. Absolvoval výcvik v PBSP. V letech 2001-2005 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta.. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

ozanova

Mgr.Kateřina Ožanová
psycholog, vystudovala filozofickou fakultu UP v Olomouci. Pracuje v Ostravě v psychiatricko-psychologické ambulanci, kde se věnuje převážně individuální a skupinové psychoterapii. Své psychoterapeutické vzdělání začala sebezkušeností ve skupině vedené v duchu Gestalt psychoterapie a individuální sebezkušenostní terapií v dynamicky orientované psychoterapii. V letech 2004-2008 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

adam-1

PhDr. Adam Suchý
klinický psycholog, vystudoval filozofickou fakultu UP v Olomouci. Původně působil na psychiatrické klinice ve FN Olomouc, nyní vede privátní psychologickou a psychoterapeutickou praxi v Prostějově, věnuje se znalecké činnosti a realizaci sebezkušenostních workshopů pro zdravotníky. V letech 2004-2008 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. V Dialogu nyní působí jako trenér a  supervizor.

 

misa1aa

MUDr. Michaela Szilvásiová
psychiatr, vystudovala lékařskou fakultu MU v Brně. Žije a pracuje v Ostravě, vede soukromou ambulantní psychiatrickou praxi a v rámci částečného úvazku působí na Psychiatrickém oddělení FN Ostrava. V letech 2004-2008 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a následně získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

ondran-2

Mgr. Ondřej Novák
klinický psycholog, studoval na FF MU v Brně. V letech 2001-2005 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. Vede privátní klinicko-psychologickou praxi v Brně. Věnuje se především individuální psychoterapii.  V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

  

 

 

Fotka Simona.jpg

 

PhDr. Simona Svozilová 
klinická psycholožka, vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci. V letech 2010 – 2014 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získala certifikát gestalt terapeutky. Pracuje na Klinice psychiatrie ve FN Olomouc, částečně ve své psychoterapeutické praxi ve Velkém Týnci u Olomouce. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

 

fotka Vráťa.jpg

Mgr. Vratislav Bareš 
klinický psycholog, vystudoval Fakultu sociální studií MU v Brně. Pracuje ve Vojenské nemocnici Brno. V Brně též žije se svou rodinou. V letech 2007-2011 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog. Certifikát gestalt terapeuta získal v roce 2014. V Dialogu nyní působí jako trenér a supervizor.

 

 

TRENÉR - ASISTENTI

 

Fotka Michal Č.jpg

PhDr. Michal Černík, Ph.D.
psycholog, vystudoval Filozofickou fakultu MU v Brně, kde také dokončil postgraduální studium. Původně pracoval na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno, nyní žije v Karlových Varech, kde pracuje jako psycholog u Hasičského záchranného sboru ČR. Věnuje se převážně psychoterapii, poradenství, krizové intervenci a lektorování psychosociální pomoci po mimořádných událostech. Výcvik v Gestalt psychoterapii absolvoval v letech 2007 – 2011 u institutu Dialog, kde získal certifikát Gestalt psychoterapeuta. Ve vzdělávání dále pokračuje v rámci letních rezidenčních programů GATLA. V Dialogu je nyní na pozici trenér-asistent a supervizor..

 

JanaH

Mgr. Jana Hýbnerová
klinická psycholožka, vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně. Provozuje vlastní psychologickou a psychoterapeutickou praxi v Praze. V letech 2007 – 2011 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a následně získala certifikát gestalt terapeutky. Je absolventkou dvouletého postgraduálního výcviku v Gestalt terapii dětí a adolescentů pod institutem IVGT. V Dialogu nyní působí jako trenér-asistent a nácvikový supervizor.

 

AdamCh

PhDr. Adam Chalupníček 
klinický psycholog, vystudoval Fakultu sociálních studií MU v Brně. V letech 2010-2014 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. Působí ve své soukromé praxi v Brně a Náměšti nad Oslavou.  V Dialogu nyní působí jako trenér-asistent a nácvikový supervizor.

 

PeterK

Mgr. Peter Kollár 
psycholog, vystudoval na Fakultě sociálních věd a zdravotnictví na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre. Vede privátní psychologickou praxi v Brně a v Boskovicích, kde poskytuje individuální a párovou psychoterapii. Kromě toho se věnuje individuálním a týmovým supervizím, vedení workshopů a studentských praxí. V letech 2010-2014 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. V Dialogu nyní působí jako trenér-asistent a nácvikový supervizor.

 

 

svetlak-2

doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD.
klinický psycholog, vystudoval Filozofickou fakultu a postgraduální studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je vedoucím Katedry psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU v Brně.  V letech 2004-2008 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. V Dialogu je nyní na pozici trenér-asistent a supervizor.

 

 

denisa-2

PhDr. Denisa Binarová
klinická psycholožka, vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci. V letech 2004 - 2008 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a později získala certifikát gestalt terapeutky. Působí v ambulanci klinické psychologie v Opavě, kde se věnuje převážně individuální psychoterapii. V Dialogu je nyní na pozici trenér-asistent a supervizor.

 

 

 

 Pavla 

Mgr. Pavla Fojtíková   

Klinický a dětský klinický psycholog, vystudovala filozofickou fakultu UP v Olomouci. Aktuálně pracuje v Bystřici pod Hostýnem ve své privátní psychologické a psychoterapeutické praxi orientované především na děti a dospívající. Dříve pracovala na psychoterapeutickém oddělení PNKM, kde se věnovala individuální a skupinové psychoterapii dospívajících a dospělých klientů, částí úvazku dětem v ambulantní psychologické praxi. V letech 2013-2017 absolvovala kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a v roce 2021 získala certifikát gestalt terapeutky. V Dialogu nyní působí jako trenér asistent. 

 

 

 David 

MUDr. David Hirman

Psychiatr, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jako lékař na psychoterapeuticky zaměřeném oddělení 14, kde vedle vedení léčby poskytuje krátkodobé terapie hospitalizovaným pacientům. Souběžně s hlavním zaměstnáním pracuje soukromě s klienty v rámci dlouhodobé individuální psychoterapie. V letech 2013 – 2017 absolvoval kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci institutu Dialog a získal certifikát gestalt terapeuta. V Dialogu nyní působí jako asistent trenéra.

 

 

 

Adam aludek 

MUDr. Mgr. Ing. Adam Žaludek, Ph.D., MBA, LL.M.

Psychiatr, vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, včetně postgraduálního studia. Dále má vzdělání v oboru Ekonomika a management a Supervize ve zdravotnických organizacích. Kromě psychiatrie, psychoterapie a supervize se věnuje řízení kvality, rizik a bezpečí ve zdravotnictví. Je lektorem, auditorem a konzultantem Spojené akreditační komise, o.p.s. a koordinátorem pro projekt SAFEST Surgery for EU. V klinické praxi se převážně věnuje psychoterapii. V letech 2016-2021 absolvoval výcvik v Gestalt psychoterapii při institutu Dialog, který úspěšně zakončil získáním certifikátu Gestalt terapeuta. Věnuje se rovněž EMDR. V Dialogu nyní působí jako trenér asistent