Gestalt on line

Časopis České společnosti pro gestalt terapii (ČSGT)

Časopis vychází pod záštitou za finanční podpory:
České společnosti pro Gestalt terapii

Redakční rada časopisu:

Editor:
Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Redakční rada:
PhDr. Anton Polák
Mgr. Tomáš Přikryl
MUDr. Juraj Rektor

Redakce časopisu:
Sdružení SCAN
Hanákova 710
666 03 Tišnov
Fax: ++420 549 413 534
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

v rukou držíte nebo možná spíše na svých obrazovkách právě čtete řádky prvního přípravného čísla našeho časopisu Gestalt on-line. Jsem velmi rád, že se tak po roce diskusí a příprav stalo a že nad jeho stránkami můžeme společně doladit vše, co od časopisu očekáváme, jak bychom si přáli aby vypadal a co je třeba ještě zajistit, aby splnil formát prozatím pracovní verze odborného časopisu naší Společnosti. Proto se můj pocit uspokojení nad tím, že už je nějaký hmatatelný výsledek k dispozici, mísí s tenzí nad tím, co vše ještě nemáme zařízeno a co bude muset být jinak, než v přípravné fázi a není toho právě málo. Nicméně začnu spíše tím příjemným. Časopis bude pro začátek bilingvním (česky a slovensky) pololetníkem. Byl připraven návrh obálky a rubrik časopisu. Časopis by tam měl odpočatou svoji vlastní grafickou tvář a jeho rubriky tvoří: Původní sdělení (výzkumná sdělení, případové studie atd.), Teoretická sdělení (teoreticky laděné statě a eseje, překlady atd.), Výcviková a teoretická příprava (vše o vzdělávání a výcviku), Mimochodem (různé polemiky, poznámky, komentáře atd.), dopisy a informace. Předpokládám že do jejich formátu bude možné zařadit cokoli co by mělo smysl publikovat. Myslím, že formát rubrik je dostatečně otevřený pro cokoli, co jsme schopni dnes v gestalt terapii v písemné formě připravit a vzájemně si sdělit a také doufám, že dostatečně zajímavý, aby jste do něj měli chuť psát a zasílat do redakce své texty k otištění.

Z „řemeslného“ pohledu časopisu samozřejmě chybí prozatím spousta věcí. V prvé řadě jste si jistě všimli na předchozí straně chybějících jmen u oblastí, kde je nutné aby za ně někdo nesl odpovědnost a tedy byl nominován a schválen v rámci naší odborné společnosti na valné hromadě (vzhledem k tomu, že časopis náleží právě odborné společnosti, je v této podobě pouze její členská základna oprávněna k provedení a potvrzení těchto voleb – jakože bude třeba dořešit např. vztah ke slovenským kolegům a pokud možno je vtáhnout do procesu). Časopis musí mít předěleno ISSN, což nemá smysl dříve než alespoň pod dvou číslech pokud se prokáže jeho životaschopnost. Redakční rada musí dále stanovit podmínky publikování a následně vše předcházející musíme zveřejnit na našich webových stránkách a odpovídajícím způsobem zde pro časopis vyčlenit prostor. Další technické podrobnosti se pak již dají řešit v průběhu prvního roku.

Na valné hromadě Společnosti 10. března 2007 v Brně byl časopis představen a následná diskuse vyústila k návrhu dalšího postupu (viz zápis z valné hromady). Pokud se podaří zvládnout všechny „dětské problémy“ nevidím nejmenší komplikaci, proč bychom nemohli časopis alespoň pro začátek v této formě udržet, nicméně k tomu je nutné již předešle zmíněná jedna základní podmínka. Tou je váš zájem a aktivita. Pokud do redakce budou chodit vaše texty, bude časopis žít. Pokud převáží atmosféra, že tento způsob odborné komunikace a vzdělávání je pro „škrabáky“, pak budeme mít stejnou smůlu jako spousta našich kolegů v jiných oblastech a budeme žít ve stejném omylu, že takto je to v pořádku a že vystačíme s tím co už víme nebo co vyjde s několikaletým opožděním v monografii, kterou si stejně ne všichni koupí a ještě méně skutečně přečte. Tento druh omylu svědčí stejně tak o neprofesionalitě, jako o procesu postupného úpadku některých směrů, které pokud nechápou obsah slova profesionální a odborná práce (do které patří i průběžné vzdělávání, sledování PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz Gestalt on-line: Odborný časopis České společnosti pro Gestalt terapii 2008 / ročník 1 / číslo 1 - 4 - nových trendů, aplikace evidence-based přístupu v psychoterapii), pak je lépe aby zanikly a nesnažily se „hrát si na vědu“ neb se pozvolna dostávají do kategorie šarlatánství. Pak už to žádná profesionalita ani věda není – psychoterapie ale vědou je, resp. vědním oborem a to i přesto, že její aplikace je možná v praxi častěji uměním. Snad je srozumitelné, proč takto pateticky laděné věty, ale až příliš často jsem konfrontován s opakem a mám prostě obavu o budoucnost tohoto časopisu, když už většina z vás projevila tolik zájmu a chuti, abychom jej měli. Současně mám motivaci, abychom se podobným scénářům vyhnuli a aby se gestalt terapeuti v ČR a SR nechovali stejně hloupě jako (naštěstí) menšina některých kolegů, jimž jaksi některé kontextuální vazby z různých důvodů unikají. Chce-li někdo porozumět více tomu o čem píšu, pak vřele doporučuji reflexi procesu toho, proč se Konfrontace nyní staly recenzovaných časopisem (čemuž po více než 10 let odolávaly) a změnily formát. Stejně tak proč Psychosom prochází vývojem jakým nyní prochází a proč tyto časopisy čeká (či se vydaly) stejná cesta jako jakýkoli jiný odborný časopis či bulletin. Možná jednoho dne bude tuto cestu následovat i Gestalt on-line a přetransformuje se do formátu recenzovaného a plnohodnotného odborného časopisu.

V Tišnově 3. prosince 2007
Michal Miovský

Gestalt on-line: Odborný časopis České společnosti pro Gestalt terapiiGestalt on-line: Odborný časopis České společnosti pro Gestalt terapii
2008 / ročník 1 / číslo 1 - ke stažení ve formátu PDF