Fórum

Nejčastější dotazy a odpovědi k přihlášce do výcviku:

 1. Máte někde pro přihlášení do výcviku dotazník či formulář a kde ho případně najdu?
  Formulář ani dotazník nemáme.
 2. Životopis má být spíše strukturovaný nebo jej chcete spíše „beletristicky“ rozepsaný?
  Rádi bychom dostali jak strukturovaný životopis, tak trochu více (beletristicky) rozepsanou osobní historii, která by také obsahovala Vaši motivaci k výcviku. Také bychom se rádi dověděli, proč právě tento výcvik v tomto psychoterapeutickém přístupu.
 3. Co je myšleno osobním životopisem? V jaké formě a délce má být psán?
  Uveďte události Vašeho života, které považujete za emočně významné. Forma a délka je na Vás.
 4. Potřebuji k výcviku doložit potvrzení od lékaře o zdravotním stavu?
  Nemusíte doložit potvrzení, ve svém životopise ale uveďte vše významné, co se týče Vašeho zdravotního stavu. Psychoterapeutický výcvik je psychicky náročný a v žádném případě není léčbou!
 5. Kde výcvik probíhá? Jak často?
  Setkáváme se většinou v oblasti Českomoravské vysočiny. Výcvikový program je rozložen do 5 let, uskutečňuje se 4krát za rok – vždy čtyřdenní setkání celé výcvikové skupiny
 6. Je v ceně výcviku ubytování a strava?
  Ubytování a stravu si frekventanti výcviku hradí zvlášť. Snažíme se pro výcvik využívat dostatečně komfortní a přitom cenově přístupná ubytovací zařízení.
 7. Jaké východiskové vzdělání je pro výcvik nutné?
  Vstup do výcviku je otevřen psychologům, lékařům i lidem s jiným východiskovým vzděláním, kteří pracují v pomáhajících profesích (sociálním pracovníkům, poradcům, adiktologům, pedagogům, zdravotním sestrám...).
 8. Můj partner má zájem absolvovat stejný výcvik. Je to možné?
  Je to možné, ale náročné. Protože se výcviková komunita běžně skládá ze tří skupin, je v zásadě možné, aby ve výcviku byli partneři – každý v jiné skupině. Ze zkušeností víme, že to není ani pro jednoho z nich jednoduché a takový krok je třeba dobře zvážit. Na skutečnost, že se partneři hlásí do výcviku, je nutné upozornit při přijímacím pohovoru.
 9. Co když v průběhu výcviku otěhotním? Musím pak výcvik ukončit?
  Nikoliv. Během našich výcviků se už narodilo mnoho dětí a matkám umožňujeme aby malé děti sebou brali na výcvik. Kapacita hotelu je dostatečná, v době programu dítě hlídá někdo z rodiny. Pro matku frekventantku je to ale dost náročná situace.
 10. Můžete mi napsat podrobnosti k náplni výcviku?
  Podrobnosti naleznete v kapitole „Výcvikový program“ na tomto webu.